نحوه نمایش :

پیش بند طرح Animal

ـــــــــــــــــــــ ناموجود ــــــــــــــــــــــ

پیش بند آستین دار طرح Animal

78,900 هزار تومان

پیش بند طرح Bulldog

ـــــــــــــــــــــ ناموجود ــــــــــــــــــــــ

پیش بند آستین دار طرح Cupcake

78,900 هزار تومان

پیش بند آستین دار Sweetheart

78,900 هزار تومان

پیش بند آستین دار Builder

78,900 هزار تومان

پیش بند طرح Rock star

48,400 هزار تومان

پیش بند آستین دار طرح Rock star

78,900 هزار تومان

پیش بند آستین دار طرح Flamingo

78,900 هزار تومان

پیش بند طرح Flamingo

ـــــــــــــــــــــ ناموجود ــــــــــــــــــــــ

پیش بند آستین دار طرح Fox

78,900 هزار تومان

پیش بند طرح White

ـــــــــــــــــــــ ناموجود ــــــــــــــــــــــ

پیش بند طرح Animal

48,400 تومان
مشاهده محصول

پیش بند آستین دار طرح Animal

78,900 تومان
مشاهده محصول

پیش بند طرح Bulldog

48,400 تومان
مشاهده محصول

پیش بند آستین دار طرح Cupcake

78,900 تومان
مشاهده محصول

پیش بند آستین دار Sweetheart

78,900 تومان
مشاهده محصول

پیش بند آستین دار Builder

78,900 تومان
مشاهده محصول

پیش بند طرح Rock star

48,400 تومان
مشاهده محصول

پیش بند آستین دار طرح Rock star

78,900 تومان
مشاهده محصول

پیش بند آستین دار طرح Flamingo

78,900 تومان
مشاهده محصول

پیش بند طرح Flamingo

48,400 تومان
مشاهده محصول

پیش بند آستین دار طرح Fox

78,900 تومان
مشاهده محصول

پیش بند طرح White

44,000 تومان
مشاهده محصول
تعداد کل محصول19

پیش‌بند نوزاد

پارچه استفاده شده در  بی سی سی تمام پنبه بوده و هیچگونه حساسیت پوستی و بیماری برای نوزاد و کودک ایجاد نمی‌کند. در تولید این محصول همانند تمامی تولیدات بی سی سی از دوخت فلت استفاده شده است . از مزیت های دوخت فلت می توان به مشخص نبودن درز لباس و همچنین داخل نخوردن پارچه که موجب اذیت  نمودن پوست نوزاد و کودک می شود اشاره کرد .

در چاپ محصولات بی سی سی از مرکب های رنگی استفاده می گردد که هیچگونه بیماری و حساسیت را برای نوزاد و کودک به همراه نداشته و می توان گفت بی سی سی تنها تولید کننده پوشاک نوزاد و کودک در ایران است که از این مرکب برای تولیدات خود استفاده می کند و این همانا احترام به مشتری و کسب رضایت آنان می باشد .