شرایط تعویض و بازگشت کالا


بازگشت کالاها تا هفت روز پس از زمان خرید امکان پذیر است. شما می توانید تا یک هفته بعد از تحویل گرفتن کالا برای تعویض یا پس فرستادن آن با مرکز خدمات مشتریان بی سی سی تماس بگیرید.

درخواست بازگشت محصول شما در اسرع وقت بررسی شده و در صورتی که مطابق با «شرایط تعویض و بازگشت کالا» باشد به منظور هماهنگی فرایند بازگشت با شما تماس گرفته خواهد شد.


شرایط تعویض و بازگشت کالا

۱- عدم استفاده و پوشیده نشدن لباس

۲- سالم بودن اتیکت و برچسبهای روی کالا

۳- عدم ایجاد ایرادات ظاهری در کالا


در صورتی که پس از دریافت محصول متوجه هر گونه اشکال و نقصی در آن شدید از استفاده محصول یا تلاش برای اصلاح آن خودداری کنید و آن را با بسته بندی به همان شکلی که دریافت کرده اید نگه دارید. استفاده از کالای معیوب یا تلاش برای اصلاح ایراد توسط شما ضمانت بازگشت کالا را باطل کرده و امکان مرجوع کردن آن را نخواهید داشت.