شرایط تعویض و بازگشت کالا


شما می توانید تا یک هفته بعد از تحویل گرفتن کالا برای تعویض آن با مرکز خدمات مشتریان بی سی سی تماس بگیرید .

درخواست بازگشت محصول شما در اسرع وقت بررسی شده و در صورتی که مطابق با «شرایط تعویض و بازگشت کالا» باشد به منظور هماهنگی فرایند بازگشت با شما تماس گرفته خواهد شد.


شرایط تعویض و بازگشت کالا

۱- عدم استفاده و پوشیده نشدن لباس

۲- سالم بودن اتیکت و برچسبهای روی کالا

۳- عدم ایجاد ایرادات ظاهری در کالا


در صورتی که پس از دریافت محصول متوجه هر گونه اشکال و نقصی در آن شدید از استفاده محصول یا تلاش برای اصلاح آن خودداری کنید و آن را با بسته بندی به همان شکلی که دریافت کرده اید نگه دارید. استفاده از کالای معیوب یا تلاش برای اصلاح ایراد توسط شما ضمانت بازگشت کالا را باطل کرده و امکان مرجوع کردن آن را نخواهید داشت.