کلاه بندی طرح سفر دریایی

21,000 تومان 210000 IRR

بسیار مناسب برای گرم نگهداشتن و حفظ سر نوزاد، با قابلیت پوشانندگی گوش های نوزاد

24 ماه 18 ماه 12 ماه 9 ماه 6 ماه 3 ماه 0 ماه سایز (سن)
92 86 80 74 68 62 50 قد نوزاد (سانتی‌متر)
بسیار مناسب برای گرم نگهداشتن و حفظ سر نوزاد، با قابلیت پوشانندگی گوش های نوزاد