شلوارک طرح سفر دریایی

34,600 تومان 346000 IRR

دارای کمر پهن با قابلیت ارتجاعی و انعطاف پذیر برای راحتی بیشتر،قد تا بالای زانوی کودک

24 ماه 18 ماه 12 ماه 9 ماه 6 ماه 3 ماه 0 ماه سایز (سن)
92 86 80 74 68 62 50 قد نوزاد (سانتی‌متر)
دارای کمر پهن با قابلیت ارتجاعی و انعطاف پذیر برای راحتی بیشتر،قد تا بالای زانوی کودک