سرهمی پاپوش دار طرح سفر دریایی

69,500 تومان 695000 IRR

آستین بلند،دارای دکمه برای راحتی بیشتر در پوشاندن و تعویض نوزاد ،دارای یقه جهت پوشاندن ناحیه گردن،دارای پوشش در قسمت پا برای محافظت و حفظ دمای بدن نوزاد

24 ماه 18 ماه 12 ماه 9 ماه 6 ماه 3 ماه 0 ماه سایز (سن)
92 86 80 74 68 62 50 قد نوزاد (سانتی‌متر)
آستین بلند،دارای دکمه برای راحتی بیشتر در پوشاندن و تعویض نوزاد ،دارای یقه جهت پوشاندن ناحیه گردن،دارای پوشش در قسمت پا برای محافظت و حفظ دمای بدن نوزاد