سرهمی شورتی طرح سفر دریایی

52,800 تومان 528000 IRR

آستین کوتاه، یقه گرد همراه با کشباف،دارای دکمه جهت سهولت در پوشاندن و تعویض کودک و نوزاد

24 ماه 18 ماه 12 ماه 9 ماه 6 ماه 3 ماه 0 ماه سایز (سن)
92 86 80 74 68 62 50 قد نوزاد (سانتی‌متر)
آستین کوتاه، یقه گرد همراه با کشباف،دارای دکمه جهت سهولت در پوشاندن و تعویض کودک و نوزاد