دستکش طرح سفر دریایی

20,000 تومان 200000 IRR


ماهگی محفاظت از ۳ مناسب برای بدو تولد تا پوست نرم ولطیف نوزاد از ناخن های تیز

24 ماه 18 ماه 12 ماه 9 ماه 6 ماه 3 ماه 0 ماه سایز (سن)
92 86 80 74 68 62 50 قد نوزاد (سانتی‌متر)

ماهگی محفاظت از ۳ مناسب برای بدو تولد تا پوست نرم ولطیف نوزاد از ناخن های تیز