بلوز آستین کوتاه طرح سفر دریایی

39,500 تومان 395000 IRR

یقه گرد و بدون دکمه جهت سهولت در پوشاندن به نوزاد و بچه، مناسب برای تمامی فصول

24 ماه 18 ماه 12 ماه 9 ماه 6 ماه 3 ماه 0 ماه سایز (سن)
92 86 80 74 68 62 50 قد نوزاد (سانتی‌متر)
یقه گرد و بدون دکمه جهت سهولت در پوشاندن به نوزاد و بچه، مناسب برای تمامی فصول