استخدام در بی سی سی

بی سی سی جهت تکمیل کادر طراحی خود، طراح الگوی لباس حرفه ای و با ذوق آشنا به الگوی لباس نوزاد استخدام می نماید.

لطفا با شماره های شرکت: ۵۸-۰۲۱-۶۶۹۶۲۹۵۷
شماره مستقیم: ۰۲۱-۶۶۴۸۶۴۱۴
موبایل: ۰۹۱۲۳۸۸۴۱۴۴

تماس بگیرید.