پیش بند طرح جغد

9,000 تومان 90000 IRR

توجه شود پیش بند موجود در فروش انلاین تغییر کرده و به صورت مدل دکمه دار می باشد .

24 ماه 18 ماه 12 ماه 9 ماه 6 ماه 3 ماه 0 ماه سایز (سن)
92 86 80 74 68 62 50 قد نوزاد (سانتی‌متر)

توجه شود پیش بند موجود در فروش انلاین تغییر کرده و به صورت مدل دکمه دار می باشد .