پیش بند طرح هیولا

9,000 تومان 90000 IRR

برش جدید پیش بندهای هیولا به صورت دکمه دار می باشد و بند ندارد.

24 ماه 18 ماه 12 ماه 9 ماه 6 ماه 3 ماه 0 ماه سایز (سن)
92 86 80 74 68 62 50 قد نوزاد (سانتی‌متر)

برش جدید پیش بندهای هیولا به صورت دکمه دار می باشد و بند ندارد.