پاپوش نوزادی طرح گاو

18,000 تومان 180000 IRR

رنگ پاپوش مطابق با بقیه تکه های لباس می باشد.

24 ماه 18 ماه 12 ماه 9 ماه 6 ماه 3 ماه 0 ماه سایز (سن)
92 86 80 74 68 62 50 قد نوزاد (سانتی‌متر)

رنگ پاپوش مطابق با بقیه تکه های لباس می باشد.