کلاه بندی طرح فیل

9,000 تومان 90000 IRR

طرح مورد نظر ممکن است چاپ فیل روی کلاه را نداشته باشد.

24 ماه 18 ماه 12 ماه 9 ماه 6 ماه 3 ماه 0 ماه سایز (سن)
92 86 80 74 68 62 50 قد نوزاد (سانتی‌متر)
طرح مورد نظر ممکن است چاپ فیل روی کلاه را نداشته باشد.