پیش بند طرح فیل دوقلو

26,000 تومان 260000 IRR

پیش بند موجود در فروش انلاین، نوار زرد حاشیه پیش بند که در تصویر زردرنگ است را با رنگ سفید زمینه دارد.

24 ماه 18 ماه 12 ماه 9 ماه 6 ماه 3 ماه 0 ماه سایز (سن)
92 86 80 74 68 62 50 قد نوزاد (سانتی‌متر)

پیش بند موجود در فروش انلاین، نوار زرد حاشیه پیش بند که در تصویر زردرنگ است را با رنگ سفید زمینه دارد.