بادی آستین بلند طرح سیب

38,700 تومان 387000 IRR

  1. این طرح از نظر سایزبندی به این صورت می باشد که برش آن نسبت به طرح های دیگر کمی کوچکتر می باشد. به طور مثال سایز 24-36 آن با 18-24 دیگر طرح ها یکسان است بقیه سایزها به همین نسبت تغییرات در نطر بگیرید.

24 ماه 18 ماه 12 ماه 9 ماه 6 ماه 3 ماه 0 ماه سایز (سن)
92 86 80 74 68 62 50 قد نوزاد (سانتی‌متر)
  1. این طرح از نظر سایزبندی به این صورت می باشد که برش آن نسبت به طرح های دیگر کمی کوچکتر می باشد. به طور مثال سایز 24-36 آن با 18-24 دیگر طرح ها یکسان است بقیه سایزها به همین نسبت تغییرات در نطر بگیرید.