پیشنهاد ویژه پرنده

31,900 تومان 319000 IRR

این ست فقط و فقط در سایز new born ماه موجود می باشد.

24 ماه 18 ماه 12 ماه 9 ماه 6 ماه 3 ماه 0 ماه سایز (سن)
92 86 80 74 68 62 50 قد نوزاد (سانتی‌متر)

این ست فقط و فقط در سایز new born ماه موجود می باشد.