پیش بند طرح Bulldog

26,000 تومان 260000 IRR

پیش بند جدید بولداگ مشابه به مدل پیش بند طرح فلورال می باشد. لطفا قبل از سفارش این مدل را مشاهده کنید.در انتهای همین صفحه می توانید آن را مشاهده کنید.

24 ماه 18 ماه 12 ماه 9 ماه 6 ماه 3 ماه 0 ماه سایز (سن)
92 86 80 74 68 62 50 قد نوزاد (سانتی‌متر)

پیش بند جدید بولداگ مشابه به مدل پیش بند طرح فلورال می باشد. لطفا قبل از سفارش این مدل را مشاهده کنید.در انتهای همین صفحه می توانید آن را مشاهده کنید.