به نام خدا

مرکز پوشاک کودک (bcc)توليد كننده ي لباس كودك نوزاد در ایران جهت طراحي كاراكتر برای ست هاي جديد توليدي خود ، در نظر دارد با طراحان حرفه اي ايراني همكاري نمايد.

نكات مورد نظر جهت طراحي كاراكترها :

  • *كاراكترها می بایست مجموعه باشند . حداقل سه كاراكتر مرتبط باهم كه قابليت مجموعه شدن درتكه هاي مختلف لباس را دارا باشند.
  • *گروه سني توليدي مجموعه bcc (صفر تا سه سال )در نظر گرفته شود .
  • *جنسيت دخترانه وپسرانه بودن به لحاظ روح كودكانه و رنگ بندي به تفكيك درطرحهاي پيشنهادي در نظر گرفته شود.
  • *از طرح هاي پذیرفته شده ومورد تایید در محصولات و موارد تبليغاتی bcc ( کاتالوگ ، بروشور و... ) استفاده خواهد شد.
  • *جهت آشنايي با الگو و فرم لباسها ومحصولات قبلي bccپيش از شروع طراحي به سايتwww.bccstyle.comمراجعه نماييد.
  • *به طرح هاي پذیرفته شده مبلغ 1/500/000 تومان پرداخت می گردد .

مقررات و قوانين :

1- طرح های ارسالی خلاقانه و مشابه سایر برندهای داخلی و خارجی موجود در بازار نباشد .

2-اگر پس از قبولي طرحي ،توليد كننده متوجه كپي بودن اثر شود ،كليه تعهدات خود را از طرح فوق پس خواهد گرفت .

3- طرح ها امكان فني چاپ شدن به روش سيلك اسكرين را دارا باشند. (منظور استفاده از رنگ هاي محدود 2 الی 3رنگ می باشد.)

4- طرح ها به صورت فايل A4 ، jpeg ، RGB به شماره 09353080373 ارسال گردد .

5- مهلت ارسال آثار :تا اول آبان ماه 1396

6- طرح هاي برنده پس از تاًييد اوليه ، به صورت فايل وكتورتحويل مي گردد.