رکابی طرح کاپ کیک

38,500 تومان 385000 IRR

انتخابی مناسب برای هوای گرم و یا ایجاد گرمای مطلوب در زیر سایر تکه های لباس در فصول سردتر

24 ماه 18 ماه 12 ماه 9 ماه 6 ماه 3 ماه 0 ماه سایز (سن)
92 86 80 74 68 62 50 قد نوزاد (سانتی‌متر)
انتخابی مناسب برای هوای گرم و یا ایجاد گرمای مطلوب در زیر سایر تکه های لباس در فصول سردتر