دستکش طرح کاپ کیک

20,000 تومان 200000 IRR

ماهگی محفاظت از ۳ مناسب برای بدو تولد تا پوست نرم ولطیف نوزاد از ناخن های تیز

24 ماه 18 ماه 12 ماه 9 ماه 6 ماه 3 ماه 0 ماه سایز (سن)
92 86 80 74 68 62 50 قد نوزاد (سانتی‌متر)
ماهگی محفاظت از ۳ مناسب برای بدو تولد تا پوست نرم ولطیف نوزاد از ناخن های تیز